Full year 2012 results

02 Jan 2013

GlaxoSmithKline Q4 results